ติดต่อเรา

Y J Tech Ultrasoni Co.,Ltd.

บริษัท วาย เจ เทค อุลตร้าโซนิค จำกัด
9/279 หมู่ที่ 5, ตำบลบางกร่าง,
อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี, 11000,
โทร:(.02) 926-2423
แฟกซ์: (.02) 926-2422

E-mail:
info@yjtechultrasonic.com
yjtech777@hotmail.com

Service:
Phone:(048) 355-9977

Send us a message